Ontstaan
De Nederlandse Händelvereniging (NHV) ontstond oorspronkelijk in 1934 te Bussum onder de naam Christelijke Oratoriumvereniging ‘Bel Canto’.
In het bevrijdingsjaar 1945 werd op diverse plaatsten in Nederland Händels “Messiah” in het Engels uitgevoerd, in 1946 opgevolgd door Händel’s grote bevrijdingsepos ‘Judas Maccabeus. In datzelfde jaar volgde de officiële oprichting onder de naam Nederlandse Händelvereniging. Dit laatste betekent dat in 2021 het 75 jarig bestaan van de Nederlandse Händelvereniging wordt gevierd.

Dirigenten
De NHV heeft tot nu toe slechts 4 vaste dirigenten gehad: oprichter Jack P. Looij 1947-1989 (en al begonnen bij Bel Canto in 1941), Thijs Kramer (1989-2012) de Brit Andrew Wise (2012-2016), en de huidige dirigent Paul Valk. Na het vertrek van Wise werd vanaf 2016 gekozen voor gastdirigenten. Achtereenvolgens waren dit: Louis Buskens, Jules van Hessen (2x), Bernhard Touwen, Boudewijn Jansen (2x), Rick Muselaers, Béni Csillag en Paul Valk (2x). Paul Valk werd op 1 augustus 2021 benoemd tot de vierde vaste dirigent van de Händelvereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Doelstellingen

Centraal staat de doelstelling om de muziek van Georg Friedrich Händel en de betekenis van deze muziek en de tradities en vernieuwingsinitiatieven rond de uitvoeringspraktijk blijvend onder de aandacht te brengen, ook van nieuw publiek. Vanaf het begin van de jaren 70 worden ook eerdere, latere en eigentijdse componisten, veelal in relatie tot Händel’s muziek, hierbij betrokken. In de NHV concertpraktijk van de afgelopen 70 jaar werden, naast werken van Händel, ook composities van Bach, Beethoven, Bernstein, Brahms, Britten, Bruckner, Elgar, Haydn, Kreek, Lauridsen, Mendelssohn, Mozart, Purcell, Rossini, Rutter,Telemann, Verdi en Vivaldi vertolkt.

Uiteraard is daarnaast de liefde voor en het plezier in zingen van deze muziek voor de zangers een belangrijke onderliggende doelstelling. Daarbij is van meet af aan het doel om op hoog kwalitatief niveau te zingen een belangrijk uitgangspunt geweest waarvoor een streng kwaliteitsbeleid geldt. De 90 zangers zijn geen professionals maar goede amateurs die wekelijks repeteren en middels stemtraining, thuisstudie en periodieke (her-)audities op niveau blijven. Het koor heeft dan ook een hoog kwaliteitsprofiel hetgeen o.m. blijkt uit de publieke belangstelling en het feit dat wij onze professionele ondersteuning ( bijvoorbeeld onze (gast)dirigent en onze repetitor, maar zeker ook ons orkest en de vele solisten) kunnen betrekken uit de top in Nederland.

De maatschappelijk betrokken doelstelling komt ook tot uiting in de wens om ook langs andere wegen dan via concerten te werken aan maatschappelijke doelstellingen, zoals het periodiek financieren van 2 prijzen voor de beste laureaten van het IVC zangconcours Den Bosch (Händel Coir Award en de Andrew Wise Talent Award), de inspanningen om ook jeugdige concertbezoekers te trekken en het verzorgen van televisieoptredens zoals het optreden bij het kerkelijk huwelijk van Prins Floris en Prinses Aimée.

Concertpraktijk
Het koor geeft als regel 5 concerten per jaar: 3 keer de Messiah in de kersttijd waarvan 1 in de grote kerk in Naarden en 1 in het Concertgebouw in Amsterdam, en een derde altijd bij verschillende kerken in Nederland (o.a. Lisse, Maassluis, Apeldoorn) in een uitkoop formule. Daarnaast ieder jaar 2 verschillende concerten: in april en in oktober.

Naast de Nederlandse concerten worden ook met enige regelmaat buitenlandse concertreizen met optredens in o.a. België, Duitsland, Israël, Engeland, Polen en Tsjechië, gemaakt.
Bij elkaar bezoeken 2500 a 3000 mensen per jaar onze concerten.
De repetities vinden al vele jaren plaats in het Muziekcentrum van de Omroep (MCO) te Hilversum.
Repetitor is al vele jaren de bekende organist Wybe Kooimans.
Vast begeleidingsorkest bij de concerten is Holland Symfonie Orkest.

Geschiedenis van de Nederlandse Händelvereniging
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de vereniging heeft koorlid Rebecca Versteeg de geschiedenis van de vereniging opgetekend.
Klik hieronder op het plaatje voor het eerste deel van de Geschiedenis van de Nederlandse Händelvereniging.