Contact

Contactgegevens Nederlandse Händelvereniging

 

Secretariaat Nederlandse Händelvereniging

Postbus 421
1400 AK Bussum
Tel.: 06 – 2279 8974
Email: secretariaat@haendelvereniging.nl

Informatie m.b.t. tickets bestellen en VIP arrangementen

Postbus 421
1400 AK Bussum
Email: concertzaken@haendelvereniging.nl

Vrienden van de NHV

Postbus 421
1400 AK Bussum
Tel.: 06 – 3962 8501
Email: vrienden@haendelvereniging.nl

Repetitielocatie en -tijden

Wilhelminakerk
Wilhelminaplantsoen 14
1404 JB Bussum

Repetitietijden: Donderdag 19.45 – 22.15 uur

Voor informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat.

Kamer van Koophandel en Bankrelatie

De Nederlandse Händelvereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 40516132.

Uw leden- of vriendenbijdrage kunt u overmaken op rekening NL33 ABNA 0465 5598 08 t.n.v. NEDE HAENDEL VERENIGING

Alle overige betalingen zoals voor concertkaarten kunt u betalen op rekening NL40 ABNA 0554 4299 18 t.n.v. NEDE HAENDEL VERENIGING