De Vereniging

De Nederlandse Händelvereniging is voortgekomen uit de Christelijke Oratoriumvereniging 'Bel Canto' (opgericht in 1934) onder leiding van dirigent Jack P. Loorij. In het bevrijdingsjaar 1945 werd, als dank voor de bevrijders, door Bel Canto…

Het koor

Van 2011 tot 2016 had Andrew Wise het artistiek leiderschap. Hiermee is niet direct een grote koerswijziging ingezet, maar wel stimuleerde Andrew het koor nieuwe uitdagingen aan te gaan en voegde hij nieuwe elementen toe aan de concerten. Zo…

Wybe Kooijmans

Wybe Kooijmans ontving zijn eerste pianolessen op 8 jarige leeftijd van de organist Rutger van Mazijk. Een aantal jaren later verwisselde hij de piano voor het orgel en kreeg hij op de Verenigde Muzieklycea in Hilversum les van Haite van der…

Biografie Händel

Halle, 23 febr. 1685 - Londen, 14 april 1759 Jeugd Over de jeugd van Händel gaan allerlei lichtelijk overdreven anekdotes over de listigheid, waarmee hij in stilte muziek studeerde, omdat zijn vader daar tegen was. Het nagaan van de levensloop…

Partners

Holland Orkest Combinatie Voorheen RBO Sinfonia, resp. Holland Symfonie Orkest beheerst alle bekende koorwerken en nieuwe composities van Nederlandse en buitenlandse componisten. Het orkest begeleidt 120 koren en geeft circa 70 zeer goed…

Koorhistorie

HOE HET BEGON In 1934 wordt in Bussum de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Bel Canto’ opgericht. Het koor houdt zich voornamelijk bezig met oude kerkmuziek. In mei 1940 worden de koor- activiteiten tijdelijk gestaakt. In 1942 gaat een groep…

Het bestuur

Bestuur Voorzitter: Ronald van den Heuvel voorzitter@haendelvereniging.nl Secretaris: Marijke Dekker secretariaat@haendelvereniging.nl 06 2279 8974 Koorzaken/koorkwaliteit: Netty van der Torn koorzaken@haendelvereniging.nl Penningmeester:…