Het Koor van de Nederlandse Händelvereniging is een ambitieus koor, dat uitvoeringen van klassieke en moderne(re) werken wil geven van een zo hoog mogelijk niveau. Sponsors maken het mogelijk de kwaliteit te blijven leveren, die ons publiek al decennia van ons gewend is: een goed koor, maar ook uitmuntende solisten en orkestbegeleiding. Onze belangrijkste podia zijn de Grote Kerk in Naarden en het Concertgebouw in Amsterdam.
Sponsors kunnen met een bijdrage hun naam verbinden aan het Koor van de Nederlandse Händelvereniging en aan de cultuurbeoefening in het Gooi en omstreken. Ieder bedrijf of instelling met betrokkenheid bij amateurkunst op niveau kan sponsor worden en zo de NHV steunen bij de uitvoering van onze concerten.

Als sponsor van de NHV kunt u zowel een specifiek concert ondersteunen als de algemene jaarlijkse programmering.

Vanzelfsprekend biedt de NHV een passende tegenprestatie voor deze steun. Daarbij valt te denken aan:

  • vermelding van naam en logo in alle publiciteitsuitingen van de NHV, zoals onze website, flyers, affiches, programmaboekjes en entreekaarten,
  • vrijkaarten op mooie plaatsen; aantal afhankelijk van de hoogte van de sponsorbijdrage,
  • mogelijkheden voor relatiemanagement in het kader van onze concerten, bijvoorbeeld in de Grote Kerk Naarden of het Concertgebouw in Amsterdam.

De afspraken worden in overleg gemaakt en zoveel mogelijk aangepast aan de wensen van de sponsor.

Indien u meer wilt weten over de mogelijkheden tot sponsoring, neemt u dan contact op met ons via pr@haendelvereniging.nl