Met regelmaat worden er open repetities gehouden voor amateur zangers en zangeressen die belangstelling hebben om lid van de vereniging te worden. Tijdens de open repetities (data worden in regionale bladen en op de website gepubliceerd, maar je kunt hiervoor ook contact opnemen met het secretariaat van de NHV) kunnen geïnteresseerden komen luisteren en de sfeer proeven. Tevens ontvangt men van de gastvrouw informatie over het koor. Om toe te kunnen treden tot de NHV zullen de dirigent en een bestuurslid tijdens een auditie bepalen of je stem past bij het koor. Is de uitslag van de auditie positief, dan word je gedurende drie maanden aspirant-lid, soms onder de voorwaarde van het volgen van zanglessen, en woon je de repetities bij. Tijdens deze drie maanden is men geen contributie verschuldigd. Na drie maanden wordt het aspirant-lid verzocht een tweede keer te auditeren. Als de uitslag positief is, volgt een definitief lidmaatschap.

Repetities

De koorrepetities worden gehouden in het Muziek Centrum van de Omroep, Heuvellaan 33 in Hilversum, op donderdagavond van 20.00 tot 22.30 uur.

Meer informatie en aanmelden bij
Koorzaken: Netty van der Torn
M koorzaken@haendelvereniging.nl
T 06-2953 7955

of vul het formulier hieronder in:


Aanmeldingsformulier Interessenten

bijWanneer u dit formulier verstuurt, gaat u ermee akkoord dat uw gegevens worden ontvangen en bewaard door de Nederlandse Händelvereniging. Wij zullen uw gegevens uiteraard vertrouwelijk behandelen. Wij sturen u eens per jaar ons concertprogramma toe en enkele keren per jaar een nieuwsbrief. Wanneer u wilt weten welke (eerdere) gegevens wij van u hebben of u uit wilt schrijven uit ons adresbestand, stuur dan a.u.b. een email naar secretariaat@haendelvereniging.nl