Van 2011 tot 2016 had Andrew Wise het artistiek leiderschap. Hiermee is niet direct een grote koerswijziging ingezet, maar wel stimuleerde Andrew het koor nieuwe uitdagingen aan te gaan en voegde hij nieuwe elementen toe aan de concerten. Zo bevatte het najaarsconcert 2013 (Saul van Händel) scenische elementen en werden delen uit de passies van J.S.Bach in het voorjaar van 2014 op een vernieuwende manier ten uitvoer gebracht.

Het concertseizoen 2018-2019 zal de Nederlandse Händelvereniging met de gastdirigenten Boudewijn Jansen en Rick Muselaers werken.

Verjonging en vernieuwing zijn termen die aansluiten bij het beleid van de NHV. De vereniging zoekt naar een interessante mix van oud en nieuw. Regelmatig staan werken van componisten als Bach, Mozart, Haydn en Rossini op het repertoire, maar tijdens het voorjaarsconcert van 2013 zijn ook werken van Whitacre en Barber aan bod gekomen. Het najaarsconcert Lux in 2014 bevatte een aantal uitdagende a capella stukken, en er werd gebruik gemaakt van speciale belichting. Er wordt gestreefd naar uitdaging in het repertoire, waarbij de lat steeds iets hoger wordt gelegd, om zo tot boeiende programma’s te komen.

De behoefte aan vernieuwing komt deels tot uiting in de keuze voor meer hedendaagse componisten en een nieuwe aanpak van een klassiek oratorium, maar blijkt ook uit de wens om kansen te creëren voor jonge professionele zangers. Zo is er de samenwerking met het Internationaal Vocalisten Concours te ’s-Hertogenbosch gestart. Het IVC geeft jong talent een podium, waaronder twee laureaten die in 2012 een NHV prijs ontvingen. Tevens hoopt de NHV – door middel van de ingezette koers en het aanbieden van gereduceerde kaarten voor jongeren tot 25 jaar èn een gereduceerd lidmaatschapstarief voor studenten – jonge mensen te interesseren de concerten te bezoeken, dan wel koorlid te worden.
Dirigenten:
• Jack P. Loorij (1941 tot 1989)
• Thijs Kramer (1989 tot 2011)
• Andrew Wise (2011- 2017)
Louis Buskens (Najaarsconcert 2017)
Jules van Hessen (Messiah 2017)
Bernhard Touwen (Voorjaarsconcert 2018)
Boudewijn Jansen (Najaarsconcert en Messiah 2018)
Rick Muselaers (Voorjaarsconcert 2019)

Repetities
De koorrepetities worden gehouden op donderdagavond in het Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33, Hilversum. De repetities zijn van 20.00 tot 22.30 uur.