Belastingteruggave van uw vriendenbijdrage

De Nederlandse Händelvereniging is een culturele ANBI. Dit houdt in dat het steunen van de NHV voor u fiscaal interessant kan zijn – met andere woorden: de belastingdienst betaalt mee. Daaraan zijn een paar voorwaarden verbonden:

– U schenkt periodiek, tenminste één keer per jaar, voor een periode van tenminste vijf jaar, waarbij de afzonderlijke giften (ongeveer) even groot zijn.

– U legt de gift vast door middel van een “overeenkomst periodieke giften” die u afsluit met de Nederlandse Händelvereniging.

– U kunt hier precies nalezen hoe het werkt, en wat de voorwaarden zijn.

Hoe hoog de belastingaftrek is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Enkele voorbeelden

Stel je schenkt jaarlijks 500 euro en je bruto jaarinkomen is 37.500 euro (modaal inkomen). Door de belastingaftrek betaal je dan feitelijk 244 euro. Is het bruto jaarinkomen 90.000 euro, dan is het nog gunstiger. Bij een jaarlijkse gift van 500 euro betaal je slecht 175 euro.

Als je 100 euro per jaar wilt schenken kost dat bij een bruto jaarinkomen van 90.000 euro 35 euro, bij een bruto jaarinkomen van 37.500 euro betaal je dan feitelijk 49 euro.

Deze regeling is geknipt voor mensen die vriend van de Nederlandse Händelvereniging zijn en jaarlijks een bijdrage doneren. Om gebruik te kunnen maken van de ANBI-regeling leg je je voor minimaal 5 jaar vast. Het resultaat is een win-win situatie; het grootste deel van jouw gift wordt feitelijk door de belasting betaald.

Hoe zet ik dit in werking?

Dit is heel eenvoudig:

1. U opent dit formulier.

2. U vult dit formulier in, print het in tweevoud uit en ondertekent het.

3. U stuurt beide formulieren op naar: de Nederlandse Händelvereniging, Postbus 421, 1400 AK Bussum, ter attentie van de Penningmeester.

4. Wij vullen het formulier aan, ondertekenen één exemplaar en sturen dit naar u terug.

5. U vraagt bij uw aangifte inkomstenbelasting om teruggave – de belastingdienst kan u vragen naar het ingevulde en door ons ondertekende formulier – bewaar dit dus goed bij uw administratie.