Belastingteruggave van uw vriendenbijdrage

Omdat de Nederlandse Händelvereniging de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft, is uw vriendenbijdrage aftrekbaar als gift op uw aangifte inkomstenbelasting. U mag het bedrag van uw vriendenbijdrage voor de aangifte vermenigvuldigen met 1,25 om het af te trekken bedrag te bepalen. Deze hogere aftrek kunt u krijgen omdat de Nederlandse Händelvereniging een culturele ANBI is.

Er geldt wel een drempelbedrag om tot daadwerkelijke aftrek in de aangifte inkomstenbelasting te komen. De hoogte van dit drempelbedrag is afhankelijk van uw inkomen.

Het drempelbedrag is te vermijden als u uw vriendenbijdrage hebt laten aanmerken als periodieke gift. In dat geval mag u uw vriendenbijdrage vermenigvuldigd met 1,25 in zijn geheel zonder drempel als gift aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voor een periodieke gift geldt wel een aantal voorwaarden:

  • de gift moet gedurende een aantal jaren achter elkaar gedaan worden (minimaal 5 jaar)
  • de gift kan gedurende deze jaren alleen stopgezet worden in bepaalde situaties (in overeenkomst te benoemen)
  • de gift moet vastgelegd worden in een schriftelijke overeenkomst.

De modelovereenkomst voor een periodieke gift is te downloaden via de website van de Belastingdienst (Formulier Periodieke gift in geld). De overeenkomst moet in tweevoud worden ingevuld (voor uw eigen administratie en voor de administratie van de ontvanger, in dit geval de Nederlandse Händelvereniging).

Het aanmerken als periodieke gift kan bij de Nederlandse Händelvereniging altijd, ongeacht de hoogte van uw vriendenbijdrage (EUR 50,- of hoger).

Hoe hoog de belastingaftrek is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Werkwijze voor het afsluiten van overeenkomst periodieke gift

De werkwijze is als volgt:

1. U opent dit formulier.

2. U vult dit formulier in, print het in tweevoud uit en ondertekent het.

3. U stuurt beide formulieren op naar: de Nederlandse Händelvereniging, Postbus 421, 1400 AK Bussum, ter attentie van de Penningmeester.

4. Wij vullen het formulier aan, ondertekenen één exemplaar en sturen dit naar u terug.

5. U vraagt bij uw aangifte inkomstenbelasting om teruggave – de belastingdienst kan u vragen naar het ingevulde en door ons ondertekende formulier – bewaar dit dus goed bij uw administratie.