Wij leven al de hele periode sinds het vertrek van Andrew in het “tijdperk der gastdirigenten”. Een zeer spannende affaire zo blijkt. In deze mooie Nieuwsbrief, die Lillian weer prachtig heeft verzorgd, komt met name de afsluiting van het tijdperk van Louis Buskens aan de orde. Een aantal van ons (en Louis zelf) is gevraagd te reflecteren op Louis’ werkzaamheden voor ons najaars-concert. De feed back die daarin wordt gepresenteerd, zal ongetwijfeld het schaamrood op zijn kaken toveren, want voor een bescheiden man als hij is, zal deze lawine van lof toch wel wat te veel worden. Wij weten beter: de begeleiding die wij van Louis mochten ontvangen verdient deze lof dubbel en dwars! Zoals jullie weten heb ik relatief weinig van zijn repetities kunnen volgen door mijn hartoperatie. Ik ben weer actief begonnen met werken voor de NHV door het bijwonen van het najaars-concert. De schoonheid van het gebodene was niet minder dan verbluffend. Wat een heerlijke manier om weer te beginnen!
De volgende gastdirigent (Maestro Jules van Hessen) heeft zijn eerste visitekaartjes, in de Nieuwsbrief maar ook al tijdens de eerste repetities, al weer afgegeven. Zeer anders dan Louis maar ik voorspel, dat wij ook hiervan weer met volle teugen zullen gaan genieten!

Ronald van den Heuvel
voorzitter

Open nieuwsbrief