Betreft: repetities/koordag NHV inzake Corona-virus

Beste koorleden,

Wij leven in moeilijke tijden als gevolg van het Corona-virus. Dit betekent voor ons voor de korte termijn dat de repetities op 19 en 26 maart en 2 april zullen vervallen. Tevens zal ook de Koordag op 4 april niet doorgaan omdat dit binnen de termijn van 6 april valt.

Het bestuur blijft de ontwikkelingen nauwkeurig volgen en zal jullie op de hoogte houden van relevante informatie.
De overheid heeft zoals bekend tal van maatregelen genomen met 6 april als einddatum. Het is te verwachten, maar nog niet zeker, dat er voor 6 april door de overheid een verlenging van deze periode zal worden afgekondigd. Dat zou betekenen dat ons concert van 24 april zou komen te vervallen. Het is verstandig om met deze mogelijkheid rekening te houden.

Met hartelijke groet,

namens het bestuur,

Ronald van den Heuvel

Voorzitter