JUBILEUMBOEK NEDERLANDSE HÄNDELVERENIGING

In bijgaand pdf-bestand kunt u een selectie bekijken uit het nieuw te verschijnen Jubileumboek: Historisch Overzicht van de Nederlandse Händelvereniging 1946 -2021.

Van de ontstaansgeschiedenis van het koor tot en met het Jubileumfeest, het Jubileumconcert en de laatste Messiah-concerten in 2022 is op ruim 100 pagina’s tekst en 30 pagina’s concertlijsten te zien en te (her)beleven wat er in al die jaren door het koor van de NHV is ‘gepresteerd en gepresenteerd’.

Ook voor oud-koorleden en geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om het boek te bestellen.

De verwachting is dat het boek + € 20 zal gaan kosten (afhankelijk van de oplage).

Bent u geïnteresseerd en wilt u het boek bestellen, stuur dan een mailtje met uw adresgegevens naar secretariaat@haendelvereniging.nl

Ik wens u veel leesplezier en hoop op positieve reacties.

Met hartelijke groet

Rebecca Versteeg
Redacteur Jubileumboek NHV

(Klik op de foto om een selectie uit onze jubileumboek te zien)