De Vereniging

De Nederlandse Händelvereniging is voortgekomen uit de Christelijke Oratoriumvereniging 'Bel Canto' (opgericht in 1934) onder leiding van dirigent Jack P. Loorij. In het bevrijdingsjaar 1945 werd, als dank voor de bevrijders, door Bel Canto…

Het koor

Van 2011 tot 2016 had Andrew Wise het artistiek leiderschap. Hiermee is niet direct een grote koerswijziging ingezet, maar wel stimuleerde Andrew het koor nieuwe uitdagingen aan te gaan en voegde hij nieuwe elementen toe aan de concerten. Zo…
,

Wybe Kooijmans

Wybe Kooijmans ontving zijn eerste pianolessen op 8 jarige leeftijd van de organist Rutger van Mazijk. Een aantal jaren later verwisselde hij de piano voor het orgel en kreeg hij op de Verenigde Muzieklycea in Hilversum les van Haite van der…

Muzikale partners

Wybe Kooimans Wybe Kooijmans is de vaste repetitor en begeleider van de Nederlandse Händelvereniging. Hij ontving zijn eerste pianolessen op 8 jarige leeftijd van de organist Rutger van Mazijk. Een aantal jaren later verwisselde hij de…

Koorhistorie

HOE HET BEGON In 1934 wordt in Bussum de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Bel Canto’ opgericht. Het koor houdt zich voornamelijk bezig met oude kerkmuziek. In mei 1940 worden de koor- activiteiten tijdelijk gestaakt. In 1942 gaat een groep…

Agenda

Belangrijke data in 2022 2 april Koordag Muiden 21 april Generale repetitie GKN - LET OP: wij maken weer foto's van deze repetitie, graag in vol ornaat verschijnen! 22 april Concert Grote Kerk Naarden 30 juni Laatste repetitie voor de…