Artikelen door Frits Roest

De Vereniging

De Nederlandse Händelvereniging is voortgekomen uit de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Bel Canto’ (opgericht in 1934) onder leiding van dirigent Jack P. Loorij. In het bevrijdingsjaar 1945 werd, als dank voor de bevrijders, door Bel Canto op verschillende plaatsen in Nederland Händels Messiah in het Engels uitgevoerd. Op 8 mei 1946 werd Händels grote bevrijdingsepos ‘Judas Maccabeus’ […]

Het koor

Van 2011 tot 2016 had Andrew Wise het artistiek leiderschap. Hiermee is niet direct een grote koerswijziging ingezet, maar wel stimuleerde Andrew het koor nieuwe uitdagingen aan te gaan en voegde hij nieuwe elementen toe aan de concerten. Zo bevatte het najaarsconcert 2013 (Saul van Händel) scenische elementen en werden delen uit de passies van […]

Wybe Kooijmans

Wybe Kooijmans ontving zijn eerste pianolessen op 8 jarige leeftijd van de organist Rutger van Mazijk. Een aantal jaren later verwisselde hij de piano voor het orgel en kreeg hij op de Verenigde Muzieklycea in Hilversum les van Haite van der Schaaf, die hem tevens voorbereidde op zijn toelatingsexamen voor het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. […]

,

Lid worden

Met regelmaat worden er open repetities gehouden voor amateur zangers en zangeressen die belangstelling hebben om lid van de vereniging te worden. Tijdens de open repetities (data worden in regionale bladen en op de website gepubliceerd, maar je kunt hiervoor ook contact opnemen met het secretariaat van de NHV) kunnen geïnteresseerden komen luisteren en de […]

,

Vriend worden

Een vereniging als de onze kan niet zonder een beetje hulp van buiten. Daartoe hebben wij de Vrienden van de Händelvereniging in het leven geroepen. U kunt Vriend worden van de Händelvereniging: u steunt ons dan financieel, en u profiteert van van allerlei specifieke voordelen. De jaarlijkse bijdrage om Vriend van de NHV te worden […]

Sponsor worden

Het Koor van de Nederlandse Händelvereniging is een ambitieus koor, dat uitvoeringen van klassieke en moderne(re) werken wil geven van een zo hoog mogelijk niveau. Sponsors maken het mogelijk de kwaliteit te blijven leveren, die ons publiek al decennia van ons gewend is: een goed koor, maar ook uitmuntende solisten en orkestbegeleiding. Onze belangrijkste podia […]

Contact

Contactgegevens Nederlandse Händelvereniging   Secretariaat Nederlandse Händelvereniging Postbus 421 1400 AK Bussum Tel.: 06 – 2279 8974 Email: secretariaat@haendelvereniging.nl Informatie m.b.t. tickets bestellen en VIP arrangementen Postbus 421 1400 AK Bussum Email: concertzaken@haendelvereniging.nl Vrienden van de NHV Postbus 421 1400 AK Bussum Tel.: 06 – 2476 1746 Email: vrienden@haendelvereniging.nl Repetitielocatie en -tijden Muziek Centrum van […]

Biografie Händel

Halle, 23 febr. 1685 – Londen, 14 april 1759 Jeugd Over de jeugd van Händel gaan allerlei lichtelijk overdreven anekdotes over de listigheid, waarmee hij in stilte muziek studeerde, omdat zijn vader daar tegen was. Het nagaan van de levensloop van de maestro geeft ons reeds spoedig een staaltje van zijn ontroerende piëteit: toen in […]

Partners

Holland Orkest Combinatie Voorheen RBO Sinfonia, resp. Holland Symfonie Orkest beheerst alle bekende koorwerken en nieuwe composities van Nederlandse en buitenlandse componisten. Het orkest begeleidt 120 koren en geeft circa 70 zeer goed bezochte concerten per jaar in 60 gemeenten. Het orkest treedt regelmatig op in de grote concertzalen van Nederland; de meeste concerten vinden […]