Wybe Kooimans

Wybe Kooijmans is de vaste repetitor en begeleider van de Nederlandse Händelvereniging.

Hij ontving zijn eerste pianolessen op 8 jarige leeftijd van de organist Rutger van Mazijk. Een aantal jaren later verwisselde hij de piano voor het orgel en kreeg hij op de Verenigde Muzieklycea in Hilversum les van Haite van der Schaaf, die hem tevens voorbereidde op zijn toelatingsexamen voor het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Hier werd Bernard Bartelink zijn leraar. Na zijn afstuderen volgde hij enige malen de masterclass voor interpretatie en improvisatie van de wereldberoemde Franse organist Jean Guillou.

Inmiddels was Wybe Kooijmans bij verschillende kerken in het Gooi werkzaam als organist. In 1987 volgde een aanstelling als – toen nog – één van de organisten van de Grote Kerk in Naarden; nu is hij er hoofdorganist. Een oud-registrant van de organist Feike Asma gaf Wybe vele, welkome raadgevingen. Op het monumentale Witte-orgel (1862) van de Grote Kerk in Naarden maakte hij meerdere cd opnames. Wybe Kooijmans geeft regelmatig orgelconcerten in Nederland; bovendien concerteerde hij in Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Engeland, Canada en Rusland, alwaar hij het orgel van de Philharmonie te Novosibirsk inwijdde. Voorts heeft hij ruime ervaring opgedaan als begeleider van vele koren en solisten. Hij is als repetitor verbonden aan het koor van de Nederlandse Händelvereniging, het Concertkoor Baarn en het Vocaal Ensemble Fioretto.

Tevens maakte hij enige jaren deel uit van de werkgroep ‘Zingend Geloven’ en publiceerde hij enkele koraalbewerkingen voor orgel.

Holland Orkest Combinatie

Voorheen RBO Sinfonia, resp. Holland Symfonie Orkest beheerst alle bekende koorwerken en nieuwe composities van Nederlandse en buitenlandse componisten.

Het orkest begeleidt 120 koren en geeft circa 70 zeer goed bezochte concerten per jaar in 60 gemeenten. Het orkest treedt regelmatig op in de grote concertzalen van Nederland; de meeste concerten vinden echter plaats in kerken en regionale theaters. Het orkest bereikt een publiek van 40.000 concertgangers per jaar.

Holland Orkest Combinatie

Foto: Roy Beusker