IC Productions – februari 2019

Beste koorzanger(es),
Hongarije is een land waar veel wordt gezongen en gemusiceerd. Ook is in Hongarije de Kodaly methode ontwikkeld waarbij kinderen gedurende de hele schoolperiode aan koorvorming doen. Hierdoor is de muzikale interesse groot en worden concerten goed bezocht. Muziek is daar een belangrijk onderdeel van de samenleving dus reden om dit land eens te bezoeken.
Dit jaar hebben wij een tweetal koorprojecten gepland; U kunt kiezen uit voor- en najaar en ook wordt verschillend repertoire uitgevoerd: Messiah – Händel o.l.v. Bernhard Touwen in de beroemde Matthias kerk in Budapest.

Bij dit projectkoor streven we naar een klein en flexibel koor met een gelimiteerd aantal deelnemers (40-50) en met een goede stemverdeling. Er zijn nog plaatsen vrij bij de sopranen, de tenoren en de bassen. De alten zijn helaas reeds volgeboekt. In Woerden wordt op 20 april en 18 mei gerepeteerd en de reis vindt plaats van 4 t/m 11 juni a.s. Professionele solisten en uitstekend orkest. Wilt u nog meezingen in dit exclusieve projectkoor? Klik dan hier voor méér informatie………..