Hoe gaat het met kunst- en cultuurverenigingen en -stichtingen in Nederland? Daar is nu weinig zicht op. Maar het belang van muziekverenigingen, schilderclubs, toneel- of dansverenigingen, etc. is groot. Daarom zijn we een grootschalig onderzoek gestart: de VerenigingsMonitor.

Wat is de VerenigingsMonitor?

De monitor bestaat uit een digitale vragenlijst. In de vragenlijst komen de volgende onderwerpen aan bod: leden, vrijwilligers, financiën, accommodaties, activiteiten, samenwerking en bereik.

Download de resultaten: VerenigingsMonitor 2018

Waarom een VerenigingsMonitor?

Bijna 1,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een vereniging of stichting voor hun kunstbeoefening. Zij zingen in een koor, staan samen op de planken, spelen in een fanfare of schilderen in een club. Verenigingen en stichtingen zijn dus een belangrijke voorziening voor de kunstbeoefenaars zelf, maar ook voor de bredere gemeenschap. De vele optredens, voorstellingen en exposities bijvoorbeeld dragen bij aan de leefbaarheid van dorpen, wijken en steden.

Ondanks de overtuiging van het belang van deze verenigingen of stichtingen ontbreekt het tot op heden aan goede, onafhankelijke kennis hierover. En juist deze kennis kan helpen om verenigingen en stichtingen te behouden en te versterken. Zeker nu gemeenten minder subsidie verstrekken en de behoeften en eisen van leden veranderen is het belangrijk te weten wat er gebeurt en waar ondersteuning nodig is.

Het resultaat

In het najaar presenteren we de resultaten. Die delen we via onze nieuwsbrief en website. Als je hebt deelgenomen word je op de hoogte gehouden van de resultaten.

Terugkerende monitor

We herhalen dit onderzoek elke drie jaar zodat we trends en ontwikkelingen kunnen blijven volgen. Het onderzoek is daarmee een aanvulling op het andere monitoronderzoek van het LKCA. De Monitor Amateurkunst bevraagt elke drie jaar de Nederlandse bevolking naar zijn kunstzinnige en creatieve activiteiten. Samen met het CBS bevragen we via de Statistiek Kunstzinnige Vorming en het monitoronderzoek Beroepspraktijk Kunstprofessionals (BKP) de aanbieders van kunsteducatie in de vrije tijd. Door nu ook de verenigingen en stichtingen te bevragen proberen we zo een volledig mogelijk beeld te krijgen van het veld van actieve cultuurparticipatie.

Samenwerkingspartners

Het LKCA voert dit onderzoek uit in samenwerking met Vrijdag, CultuurSchakel, De Kubus/CAF, Huis voor de Kunsten Limburg, K&C, Kunstloc Brabant, Keunstwurk, Zimihc, Cultuur Concreet, de Nederlandse Organisatie van Audiovisuele Amateurs (NOVA), het Nederlands Verbond van Mandoline Orkesten, het Landelijk Overleg Studenten Theaterverenigingen, Koornetwerk Nederland en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie.

Met dank aan

We hebben bij het ontwikkelen van de VerenigingsMonitor gebruik mogen maken van de vragenlijsten van de verenigingsmonitor van het Mulier Instituut, van de cultuurverenigingsmonitor van Keunstwurk en het Fries Sociaal Planbureau en van de monitor vitaliteit amateurkunstorganisaties van Kunstloc Brabant en Pyrrhula Research Consultants. Cultuur Concreet, Cultuurmij Oost, Huis voor de Kunsten Limburg, Kunstloc Brabant, Platform Theater, Koornetwerk Nederland en de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie hebben kritisch meegelezen met de vragenlijst. Waarvoor veel dank!

Bron: Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie Amateurkunst (LKCA)