HOE HET BEGON

In 1934 wordt in Bussum de Christelijke Oratoriumvereniging ‘Bel Canto’ opgericht. Het koor houdt zich voornamelijk bezig met oude kerkmuziek. In mei 1940 worden de koor- activiteiten tijdelijk gestaakt. In 1942 gaat een groep leden op zoek naar een nieuwe repetitieruimte en een nieuwe dirigent en benoemt Jack Loorij tot dirigent.

TIJDPERK JACK P. LOORIJ

In die dagen wordt gerepeteerd boven een drukkerij aan de Veldweg. De moeilijkheden zijn groot: verduistering, razzia’s, brandstofgebrek. Behalve contributie betalen moeten de leden ook nog een gift in natura meebrengen: hout, turf of kolen. Door zich te transformeren tot kerkkoor voorkomt het koor dat het zich moet aansluiten bij de Kulturkammer en ziet het kans om op 1 mei 1942 in de Wilhelminakerk een uitvoering te geven van het oratorium Die Schöpfung.
Omdat er in het openbaar niet in het Engels gezongen mag worden neemt het koor, bij een van zijn uitvoeringen van gedeelten uit de Messiah, tijdelijk genoegen met een Nederlandse vertaling.
Na de bevrijding en dankzij contacten met het Canadese Entertainment Committee of the Netherlands zingt het koor, als dank voor de bevrijders, de in het geheim ingestudeerde Engelse versie van de Messiah in de Grote Kerk in Naarden. Op 8 mei 1946 wordt Judas Maccabaeus, hét oratorium van bevrijding, vrijheid en heldenmoed, uitgevoerd in de Westerkerk te Amsterdam. In datzelfde jaar wordt het koor uitgenodigd om in december 1946 de Messiah uit te voeren in het Concertgebouw en komt het koor ook voor de radio. Het bestuur van Bel Canto vindt dit zo’n grote eer dat besloten wordt de naam van het koor te wijzigen in ‘De Haendelvereeniging’, met ae om niet verward te worden met een handelsvereniging. In 1947 ontvangt het koor de Koninklijke Goedkeuring en wordt bij Koninklijk Besluit de Haendelvereeniging opgericht. Om aan te geven dat het koor op nationaal niveau Händel wil promoten wordt 10 jaar later hieraan de naam ‘Nederlandse’ toegevoegd.
De Messiah wordt jaarlijks uitgevoerd, zij het steeds in een andere versie (Händel schreef 17 alternatieve versies).
De inmiddels ‘Nederlandse’ Händelvereniging groeit in de loop der jaren uit tot een zeer krachtige en bloeiende vereniging. Er wordt veel bereikt. Er worden grammofoonplaten en radio- en televisieopnamen gemaakt.
Ook Koningin Juliana en haar moeder Prinses Wilhelmina bezoeken regelmatig de concerten en later ook Prinses Beatrix en Prins Claus.
In de jaren ’70 zijn er een aantal radio- en t.v.-uitzendingen van o.a. de Messiah, Acis and Galathea, The Indian Queen en Alexanders Feast.
De NHV kan dankzij haar reputatie veel concerten geven, o.a. door het ‘ uitkoop’ systeem. Hierbij huurt de organiserende instantie orkest, koor en solisten en loopt de NHV geen financiële risico’s. Hierdoor is het o.a. mogelijk extra uitvoeringen van de Messiah te geven.
Na een samenwerking van 40 jaar neemt Jack Loorij op 7 maart 1987 afscheid van de Nederlandse Händelvereniging met de uitvoering van The Kingdom van Elgar, in het Concertgebouw.

TIJDPERK THIJS KRAMER

Op 1 maart 1989 eindigt een periode van gastdirigentschappen en wordt Thijs Kramer benoemd tot vaste dirigent.
Zijn eerste concert is Die Jahreszeiten van Haydn, daarna de jaarlijkse Messiahs in december en in mei 1990 Judas Maccabaeus t.g.v. de 45e bevrijdingsdag in de Nieuwe Kerk te Amsterdam..
Thijs Kramer ontdekt in Engeland het oorspronkelijke manuscript van de Elias van Mendelssohn Bartholdy. In de Duitse Urfassung wordt de wereldpremière van dit stuk uitgevoerd in het Concertgebouw, de Pieterskerk in Leiden en ook tijdens een reis door Duitsland in Leipzig en Halle in oktober 1993.
De Nederlandse Händelvereniging bestaat in 1996 vijftig jaar en viert dit met een jubileumconcert in de Grote Kerk te Naarden op 19 april met Jubilate, Coronation Anthems en het Foundling Hospital Anthem van Händel.
Onder de ruim 20-jarige leiding van Thijs Kramer zingt het koor jaarlijks 4 à 5 concerten en brengt naast de Messiah een rijk gevarieerd programma van bekende en minder bekende koorwerken.
Supertrots zijn de leden van het koor als in 2005 van het Koninklijk Huis het verzoek komt om te zingen tijdens de kerkelijke huwelijksplechtigheid van Prins Floris en Aimée Söhngen in de Grote Kerk te Naarden.
Op 8 oktober 2011 neemt Thijs Kramer afscheid.

Andrew Wise

Met de Messiah in 2011 geeft Andrew Wise meteen zijn visitekaartje af. Met zijn moderne stijl en charme weet hij de Händelvereniging tot mooie prestaties te brengen. Het programma wordt onder zijn leiding veelzijdiger. Zowel klassiek als modern, met orkest, maar ook a capella laat de hij met de Händelvereniging een nieuw elan zien. Met de Messiah van 2016 nam de Händelvereniging afscheid van Andrew Wise.

Gastdirigenten

De Händelvereniging zal vanaf concertseizoen 2017/2018 met verschillende gastdirigenten werken: Andrew Wise dirigeerde het voorjaarsconcert 2017, Passie voor Bach, wegens ziekte van Jan Stulen. Louis Buskens dirigeerde het najaarsconcert met het Requiem van Mozart en de Mis in G-Majeur van Schubert, Jules van Hessen dirigeerde de Messiah in Maassluis, Naarden en Amsterdam en Bernhard Touwen dirigeerde de Johannes Passion in Naarden.

Bron

tekst uit het boekje NHV Jublieum 1946-2006, onder eindredactie van Rebecca Versteeg en Annette Veerman, met aanvullingen van Joke Mulock Houwer.