Belastingteruggave

Belastingteruggave van uw vriendenbijdrage

De Nederlandse Händelvereniging is een culturele ANBI. Dit houdt in dat het steunen van de NHV voor u fiscaal interessant kan zijn – met andere woorden: de belastingdienst betaalt mee. Daaraan zijn een paar voorwaarden verbonden:

– U schenkt periodiek, tenminste één keer per jaar, voor een periode van tenminste vijf jaar, waarbij de afzonderlijke giften (ongeveer) even groot zijn.

– U legt de gift vast door middel van een “overeenkomst periodieke giften” die u afsluit met de Nederlandse Händelvereniging.

– U kunt hier precies nalezen hoe het werkt, en wat de voorwaarden zijn.

Hoe hoog de belastingaftrek is, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt hier precies berekenen wat u kunt aftrekken.

Hoe zet ik dit in werking?

Dit is heel eenvoudig:

1. U opent dit formulier.

2. U vult dit formulier in, print het in tweevoud uit en ondertekent het.

3. U stuurt beide formulieren op naar: de Nederlandse Händelvereniging, Postbus 421, 1400 AK Bussum, ter attentie van de Penningmeester.

4. Wij vullen het formulier aan, ondertekenen één exemplaar en sturen dit naar u terug.

5. U vraagt bij uw aangifte inkomstenbelasting om teruggave – de belastingdienst kan u vragen naar het ingevulde en door ons ondertekende formulier – bewaar dit dus goed bij uw administratie.